توان تولید واحدهای گازی نیروگاه شهید رجایی قزوین با بهره گیری از سیستم «مه پاش» افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، بهمن غنوی معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی با اشاره به پیاده سازی راهکارهای مقابله ای با گرمای تابستان برای افزایش توان تولید در این شرایط گفت: با هدف افزودن به توان تولید انرژی الکتریکی، 6 واحد گازی این نیروگاه مجهز به سیستم خنک کننده ی هوای ورودی به کمپرسور است که با راه اندازی این سیستم در ماه های گرم سال، بیش از 30 مگاوات به توان تولیدی نیروگاه شهید رجایی افزوده می شود.

غنوی افزود: یکی از مهم ترین عوامل موثر در توان تولیدی واحدهای گازی، دمای هوای ورودی به کمپرسور این واحدها است به طوری که با کاهش دمای هوای ورودی، میزان تولید واحدهای گازی افزایش می یابد.

معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی در ادامه بیان داشت: به همین منظور پس از پیگیری های و بررسی روش های موثر در کاهش دمای هوای ورودی به کمپرسور واحدهای گازی، سیستم مه پاش که وظیفه کاهش دمای هوای ورودی به کمپرسور را بر عهده دارد، در این واحدها نصب شده است و هرساله با آغاز فصل گرما، با کمک این سیستم بر توان تولید واحدهای گازی افزوده می شود.

غنوی ادامه داد: خنک کردن هوای ورودی کمپرسور با استفاده از سیستم «مه پاش» یکی از کارآمدترین روش هایی است که در حال حاضر در نیروگاه های دارای واحدهای گازی از آن استفاده می شود. در واقع هر سیستم «مه پاش»، با دارا بودن 5 پمپ فشار قوی، به طور هوشمندانه با پایش دمای محیط و رطوبت، وارد عمل شده و آب را در ورودی کمپرسور واحد گازی پس از عبور از نازل ها به (مه) تبدیل می کند، سپس هوای فیلتر شده در مجاورت (مهِ سرد) قرار گرفته و خنک می شود که با ورود هوا با دمای کمتر به کمپرسور، توان تولید برق در واحد افزایش می یابد.

در واحدهای گازی از دو روش تبخیری Evaporation و تبریدی Refrigeration برای خنک کاری هوای ورودی به کمپرسور استفاده می شود. در این میان، سیستم خنک کاری واحدهای گازی نیروگاه شهید رجایی از نوع سیستم های تبخیری FOG  بوده که براساس جذب گرمای نهان تبخیر از محیط اطراف خود سبب کاهش دمای هوای ورودی به کمپرسور و به دنبال آن، افزایش ضریب تراکم پذیری هوا در این تجهیز می شود که در نهایت با افزایش فشار خروجی کمپرسور، توان خروجی توربین ارتقا می یابد.