نیروگاه شهید رجایی در یازده ماهه امسال با تولید بیش از 11 میلیارد کیلووات ساعت انرژی خالص، نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان 3.82 درصد رشد تولید داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، ابوالفضل موتابها مدیرعامل نیروگاه در تشریح این خبر گفت: در 11 ماهه امسال، به میزان11 میلیارد و 143 میلیون و 275 هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای سیزده گانه این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

موتابها در ادامه بیان داشت: از این میزان انرژی تولیدی، 5 میلیارد و 74 میلیون و 215 هزار کیلووات ساعت انرژی در 9 واحد نیروگاه سیکل ترکیبی و 6 میلیارد و 69 میلیون و 60 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای 250 مگاواتی این نیروگاه تولید شده است که با این میزان، تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه شهید رجایی 3/82 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

گفتنی است نیروگاه شهید رجایی قزوین با توان نامی 2042 مگاوات ، 3 و نیم درصد از سهم انرژی تحویلی به شبکه سراسری برق را به خود اختصاص داده است .