میزان آمادگی تولید نیروگاه شهید رجایی در 6 ماهه ی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از یک درصد درصد رشد داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جواد دوستی معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه با اشاره به این خبر گفت: در پایان ششمین ماه سال جاری، آمادگی این نیروگاه با رقم 7 میلیارد و 29 میلیون و 442 هزار کیلووات ساعت، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، یک و یک دهم درصد رشد داشته است.

دوستی تصریح کرد: این میزان رشد آمادگی تولید، درحالی است که علی رغم گذشت 3 دهه از زمان بهره برداری واحدهای سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی، این نیروگاه با آمادگی تولید سالانه دوازده میلیارد کیلووات ساعت و در شرایط خاص تا سیزده و نیم میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی، همچنان بر مدار تولید قرار دارد.

گفتنی است نیروگاه شهید رجایی متشکل از 4 واحد بخاری و 9 واحد سیکل ترکیبی است، که به عنوان یکی از بزرگترین نیروگاه های حرارتی کشور، با تولید حداکثری انرژی در تابستان 1402 نقش بسزایی در پایداری شبکه برق سراسری و تامین برق استان دارد.