میزان آمادگی تولید نیروگاه شهید رجایی در 3 ماهه ی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 3 درصد رشد داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی،ابوالفضل موتابها مدیرعامل نیروگاه در تشریح این خبر گفت: در 3 ماهه اول امسال ، آمادگی این نیروگاه با رقم 3 میلیارد و 190 میلیون و 608 هزارکیلووات ساعت، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بیش از 3 درصد رشد داشته است.

موتابها افزود: این میزان رشد آمادگی تولید، درحالی است که علی رغم گذشت بیش از 3 دهه از زمان بهره برداری واحدهای سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی، این نیروگاه با آمادگی تولید سالانه دوازده میلیارد کیلووات ساعت و در شرایط خاص تا سیزده و نیم میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی، همچنان بر مدار تولید قرار دارد.

گفتنی است نیروگاه شهید رجایی با توان نامی 2040 مگاوات، بیش از 3ونیم درصد از سهم انرژی تحویلی به شبکه سراسری برق را به خود اختصاص داده است.