اعضای تعاونی مسکن کارکنان نیروگاه شهید رجایی برای تعیین هیات مدیره و بازرس جدید این تعاونی به پای صندوق رای رفتند.

شنبه 01 آذر 1399
بازدید: 623 بار

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، به منظور تعیین اعضای هیات مدیره و بازرس جدید شرکت تعاونی مسکن کارکنان نیروگاه، مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول، روز شنبه اول آذرماه 1399 با حضور اعضای تعاونی در نمازخانه این شرکت برگزار شد.
❇️رای گیری برای انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس تعاونی مسکن در حالی به انجام رسید که مطابق ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی مصوب 09/03/1387، هریک از اعضا می توانستند نماینده تام الاختیاری از میان اعضای تعاونی و یا خارج از آنان برای حضور در جلسه مجمع و رای گیری تعیین نمایند اما به دلیل عدم رسیدن تعداد اعضا به حد نصاب لازم(50 درصد به علاوه یک)، این انتخابات به دوره دیگر موکول شد که زمان دوره دوم متعاقبا اعلام خواهد شد.