سیستم آب آشامیدنی نیروگاه بخار شهید رجایی به طور کامل اصلاح و بروزرسانی می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، کامران مرادی رییس گروه مکانیک معاونت مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه در این باره گفت: سیستم آب آشامیدنی نیروگاه بخار که به دلیل پوسیدگی لوله ها و اتصالات، دچار فرسودگی و نشت و در پی آن موجب افزایش مصرف آب شده بود، با طراحی سیستم جدید از سوی گروه مکانیک معاونت مهندسی و برنامه ریزی و همکاری امور شیمی و امور نظارت بر خدمات عمومی، اصلاح شد.

مرادی افزود: عملیات اصلاح سیستم آب آشامیدنی نیروگاه بخار در پی صدور گزارش هایی مبنی بر افزایش مصرف آب، در دستور کار این گروه قرار گرفت که با بررسی های کارشناسی مشخص شد کارایی لوله ها و اتصالات آن به دلیل کارکرد زیاد این سیستم در طول سال های گذشته، کاهش یافته است.

رییس گروه مکانیک معاونت مهندسی و برنامه ریزی ادامه داد: از این روی براساس نقشه های موجود، اقدام به خاک برداری از مسیر لوله های قدیمی و تعویض آن با لوله های پلی اتیلن نمودیم که با این اقدام از پوسیدگی لوله ها و هدررفت آب جلوگیری می شود.

در این عملیات اصلاحی، حدود 2 هزار متر لوله کشی با سایزهای یک تا 6 اینچ در نیروگاه بخارانجام شد که در فاز دوم این پروژه، ادامه مسیر لوله گذاری تا نیروگاه سیکل ترکیبی هم صورت خواهد گرفت.