پروژه های جمعی از کارشناسان نیروگاه شهید رجایی برای ارائه در سی و چهارمین جشنواره امتنان از کارگران نمونه، با حضور داوران اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین، ارزیابی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، در این ارزیابی، پروژه های «ساخت دستگاه تصفیه روغن»، «افزایش کارایی برج خنک کن کمکی با رویکرد کاهش منابع و انرژی»، «بهبود سیستم کنترل توربین گاز مدل GE Frame 9 با رویکرد کنترل سوخت در زمان Start Up » و «طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری فلوی سوخت مایع و گاز« به ترتیب از سوی «حامد گرجی»، «مجید علیزاده مقدم»، «رضا منتظری» و «حامد باروتی ها» از کارشناسان نیروگاه شهید رجایی ارائه و از سوی نمایندگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین مورد بررسی و داوری قرار گرفت.

کارشناسان نیروگاه شهید رجایی هرساله با تکیه بر دانش و مهارت خود و با ارائه پروژه های فنی و تخصصی در حوزه نیروگاهی، حائز دریافت رتبه های برتر کشوری و استانی می شوند.