متخصصان نیروگاه با انجام تعمیرات اصلاحی، عملکرد برج های خنک کننده اصلی و فرعی واحدهای سیکل ترکیبی را افزایش دادند.

🎤به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، بهنام کریمی مدیر امور تعمیرات مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی با بیان جزییاتی از اقدامات اصلاحی کارکنان این امور در افزایش راندمان سیستم های خنک کننده واحدهای بخاری سیکل ترکیبی گفت: ایجاد اشکال در گیربکس مربوط به فن های خنک کاری برج های اصلی و سیستم خنک کننده فرعی(ACT) واحدهای این نیروگاه، موجب کاهش راندمان واحدهای بخاری شده بود که متخصصان این امور با بررسی های علمی و تخصصی، اقدام به تعمیرات اصلاحی در گیربکس های این سیستم ها نمودند که با این عمل، راندمان این تجهیزات افزایش و از میزان خرابی آن به میزان قابل توجهی کاسته شد.
❇️کریمی افزود: در این عملیان اصلاحی تعداد 3 گیربکس که دچار خرابی شده بود، دمونتاژ و با انجام ماشین کاری، ساخت قطعات مورد نیاز، تعویض یاتاقان ها و کاسه نمدها، این تجهیزات به طور کامل رفع عیب شد.
❇️مدیر امور تعمیرات مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی ادامه داد: پس از این اقدام، 2 عدد از گیربکس های تعمیر شده، در فصل تابستان مورد استفاده قرار گرفت که نتایج به دست آمده از عملکرد آن، مطلوب گزارش شده است.
❇️پایداری تولید برق در واحدهای نیروگاهی به ویژه در ایام پیک تابستان، به عوامل مختلفی بستگی دارد که در این میان، آمادگی سیستم های خنک کاری به دلیل نقش آن در پایش و کنترل دمایی اجزای سیستم، از ضرورت بالایی برخوردار است. از این روی با توجه به این که یکی از مهم ترین اجزای سیستم خنک کاری در نیروگاه‌‌های سیکل ترکیبی، فن های خنک کاری بوده و عملکرد آن موجب انتقال حرارت و کاهش دمای سیستم روغن کاری می شود، اهمیت اجرای تعمیرات اصلاحی فوق، بیش از پیش، نمایان می شود.
❇️اجرای صحیح سیاست های تعمیراتی و بهره برداری مبتنی بر دستورعمل های تعریف شده، از دلایل عبور موفقیت آمیز واحدهای سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی از پیک تابستان امسال بود.