برنامه آمادگی تابستانه ی واحدهای نیروگاه شهید رجایی به منظور کمک به تداوم تولید برق پایدار در پیک مصرف تابستان، عملیاتی شده است.

برنامه آمادگی تابستانه ی واحدهای نیروگاه شهید رجایی به منظور کمک به تداوم تولید برق پایدار در پیک مصرف تابستان، عملیاتی شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جواد دوستی معاون مهندسی و برنامه ریزی با اشاره به وضعیت آمادگی واحدهای نیروگاه برای تولید برق پایدار در تابستان 1401 گفت: هرساله به منظور کسب آمادگی لازم برای تولید انرژی الکتریکی در فصل پرمصرف تابستان، برنامه هایی از سوی گروه برنامه ریزی، تدوین و برای اجرا به معاونت های مربوطه ابلاغ می شود.
دوستی در تشریح جزییات این برنامه افزود: تجهیزات واحدهای نیروگاه هرساله مورد بازبینی قرار می گیرد و در صورت وجود اشکال در آن ها، نسبت به رفع آن ها اقدام می شود تا خللی در فرآیند تولید برق به ویژه در ایام گرم سال ایجاد نشود.
معاون مهندسی و برنامه ریزی ادامه داد: برنامه آمادگی تابستانه به گونه ای تدوین می شود تا تجهیزات مهم و اساسی واحدها که نقش مهمی در حفظ پایداری تولید در شرایط افزایش دمای هوا دارند، مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد که در این ارتباط، برج های خنک کن اصلی، جایگاه ویژه ای دارند به گونه ای که آمادگی این تجهیزات بزرگ، مانع از افت راندمان و بهره وری در واحدهای بخاری می شود. از این روی، شناسایی و رفع نشتی در دلتاهای برج ها، شست و شوی دلتاها در 3 مرحله، بازدید و تنظیم لوورهای دلتاها و …، از اقدامات مهمی است که با اجرای برنامه آمادگی تابستانه، انجام شد و یا در حال انجام است.
دوستی در ادامه بیان داشت: بازدید و آماده سازی سیستم های خنک کاری کمکی واحد(ACT)، هواسازها و چیلرهای واحدها، کمپرسورها، همچنین سیستم هوای سرویس و کنترلی و بویلرهای کمکی، از اقدامات دیگری است که برای آمادگی تابستانه واحدها در دستور کار قرار گرفته و از سوی متخصصان نیروگاه در حال انجام بوده و در مراحل پایانی قرار دارد.
آماده سازی سیستم خنک کاری واحدهای گازی، شست و شوی رادیاتورهای آن و بازدید و آماده سازی سیستم «مه پاش» که نقش مهمی در افزایش تولید واحدها در ساعات گرم روز دارد، از اقداماتی است که در این ارتباط در نیروگاه سیکل ترکیبی به انجام رسیده است.
دوستی با اشاره به ضرورت آمادگی سیستم های ایمنی در واحدهای سیزده گانه برای پیشگیری از حوادث احتمالی گفت: از موارد مهم در برنامه تابستانه، اطمینان از عملکرد صحیح سیستم های ایمنی واحدها است که با اجرای این برنامه، نقاط پرخطر شناسایی شده و تدابیر لازم برای مقابله با آن هاتدارک دیده شده است. در همین ارتباط لازم به توضیح است که با کمک و همراهی امور نظارت بر خدمات عمومی، علف های روییده در مناطق پرخطر نیروگاه نیز برای جلوگیری از آتش سوزی، چیده شده است.
فعالیت های مرتبط با برنامه آمادگی تابستانه با استفاده از ظرفیت های داخلی انجام شده و یا در حال انجام است که پایش آن نیز تا پایان فصل تابستان، ادامه خواهد داشت.