آزمایشات دوره ای شغلی با هدف پایش سلامت کارکنان، در نیروگاه شهید رجایی آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، علیرضا کیانبخش مدیر امور ایمنی، بهداشت و محیط زیست نیروگاه در خصوص انجام آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی گفت : آزمایشات دوره ای شغلی کارکنان، مطابق با نظام مراقبت سلامت مشاغل، بر اساس ماده 92 قانون کار در نیروگاه در حال انجام است.

وی افزود : آزمایشات ادواری شغلی که هر ساله به منظور پایش سلامت کارکنان انجام می شود، امسال هم در حوزه کلینیکی با دریافت نمونه خون و ادرار برای مشخص شدن نتایج تست های آزمایشگاهی شامل تیروئید، آنزیم های کبدی، تری گلیسیرید، کلسترول، قند خون و سایر اختلالات احتمالی داخلی و همچنین در حوزه پاراکلینیکی شامل اسپیرومتری، ادیومتری، اپتومتری و نوار قلب، هم اکنون در حال انجام است.

گفتنی است پس از اتمام آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی، معاینات تکمیلی هم با حضور پزشک و کارشناس بهداشت حرفه ای در مرکز بهداشت کار نیروگاه انجام خواهد شد.