مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی از ادامه فعالیت های تعمیراتی در این شرکت خبر داد؛

اتمام 15 فعالیت تعمیراتی در نیروگاه شهید رجایی

ابوالفضل موتابها مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی قزوین : تاکنون 96 درصد از فعالیت های تعمیراتی واحد های 13گانه این شرکت انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی، از مهر ماه سال 1402 تاکنون، از تعداد 17 برنامه سالانه تعمیراتی، 15 برنامه تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدید دوره ای، مربوط به واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی، عملیاتی شده و به اتمام رسیده و 2 مورد تعمیرات نیمه اساسی و بازدید دوره ای هم در حال اجرا است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی در تشریح فعالیت های مربوط به تعمیرات واحدهای این شرکت گفت: هرساله به منظور کسب آمادگی تولید انرژی الکتریکی و با هدف کمک به پایداری شبکه سراسری تولید، تعداد 17 فعالیت تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدید دوره ای برای واحد های 13گانه بخاری و سیکل ترکیبی، برنامه ریزی می شود که انجام و اتمام تعمیرات نیمه اساسی واحد 250مگاواتی شماره یک بخار، آغاز این برنامه ها بود.

ابوالفضل موتابها تصریح کرد: نوع تعمیرات واحدها، براساس ساعت کارکرد و نیازهای تعمیراتی به انواع تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدید های دوره ای در واحدهای گازی و بخاری تقسیم می شود.

مدیرعامل نیروگاه با اشاره به فعالیت های تعمیرات در واحد های سیکل ترکیبی بیان داشت: تعمیرات بازدید محفظه احتراق و تعویض نازل واحدهای شماره 3،1 و 4 گازی ،تعمیرات بازدید مسیر گاز داغ(HGP) واحد 1 گازی، تعمیرات بازدید محفظه احتراق واحد 6 گازی به همراه تعمیرات اساسی وRI کمپرسور واحد شماره 2 گازی و همچنین انجام تعمیرات بازدید دوره ای مربوط به واحد شماره1و3 بخاری سیکل ترکیبی، دیگر برنامه های تعمیراتی بود که در بازه زمانی مهر تا کنون به اتمام رسید.

مدیرعامل نیروگاه با بیان فعالیت های تعمیراتی در واحد های بخاری نیز اظهار داشت: درنیروگاه بخار نیز از ابتدای فصل تعمیرات تاکنون واحد شماره 3 بخاری تحت تعمیرات اساسی، واحد شماره یک بخاری تحت تعمیرات نیمه اساسی و واحد های شماره 3،2،1 و4 نیز مورد تعمیرات تعمیرات دوره ای بویلر و بازدید دوره ای قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: هم اکنون واحد شماره 2بخاری سیکل ترکیبی نیروگاه هم برای انجام تعمیرات نیمه اساسی وهمچنین واحد شماره 4 نیروگاه بخار جهت انجام تعمیرات بازدید دوره ای در دست تعمیرات قرار دارد که مابقی برنامه های تعمیرات واحدها نیز تا پایان نیمه اول اردیبهشت ماه انجام و به پایان خواهد رسید و کلیه واحدها با آمادگی حداکثری آماده تولید برق پایدار برای پیک تابستان پیش رو خواهند بود.

ابوالفضل موتابها در توضیح فرآیند برنامه ریزی برای انجام 17 فعالیت تعمیرات واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه نیز گفت: هرساله نیازهای تعمیراتی واحدهای سیزده گانه نیروگاه براساس ساعت کارکرد، دوره تعمیراتی و استاندارد شرکت سازنده، به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی اعلام می شود که پس از بررسی و تایید برنامه ها از سوی آن شرکت، جدول زمانبندی خروج واحدها برای اجرای برنامه ها به این نیروگاه اعلام می شود.

ایشان ادامه داد: پس از دریافت برنامه ها، با حضور و کمک معاونت های مربوطه و بررسی های فنی و تخصصی، نیازهای تعمیراتی هر واحد، سنجیده شده و امکانات، قطعات و تجهیزات، نیروی انسانی لازم، ماشین آلات و سایر موضوعات برای اجرای این برنامه ها، پیش بینی و در اختیار معاونت های تعمیرات نیروگاه بخار و نیروگاه سیکل ترکیبی قرار می گیرد.

گفتنی است نیروگاه شهید رجایی دارای 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی است که سالانه با بیش از 12 میلیارد کیلووات ساعت تولید انرژی الکتریکی، حدود 3ونیم درصد از تولید برق شبکه سراسری را به خود اختصاص داده است.