اتصال مجدد واحد شماره یک بخار نیروگاه شهید رجایی به شبکه سراسری تولید برق

جمعه 17 آذر 1396
بازدید: 927 بار

واحد شماره یک بخار نیروگاه پس از اتمام تعمیرات بازدید دوره ای، دوباره به مدار تولید بازگشت.

واحد شماره یک بخار نیروگاه پس از اتمام تعمیرات بازدید دوره ای، دوباره به مدار تولید بازگشت. به گزارش روابط عمومی ،واحد شماره یک بخاری نیروگاه به ظرفیت نامی 250 مگاوات که به منظور انجام تعمیرات بازدید دوره ای به دست گروه های تعمیرات سپرده شده بود، پس از پایان این دوره از فعالیت های تعمیراتی، دوباره به شبکه سراسری تولید پیوست. تعویض 28 بلوک داکت دود که برای اولین بار در این سطح انجام شد، تعمیر والو ICV توربین، تعویض کامل 7 دلتای برج اصلی به ترتیب، 2 دلتا مربوط به واحد شماره 1، 2 دلتا مربوط به واحد شماره 2 و 3 دلتای واحد شماره 4 بخاری، تعویض 70 لوله ی فاینال رهیت، تعمیرات اساسی پمپ A – CWP، بازسازی و عایق بندی هدرباکس رهیت، انجام تعمیرات مربوط به تجهیزات مشترک واحدهای شماره 1 و شماره 2 بخاری، وتعویض لوله های کمپرسور خانه شماره 1 و شماره 2، از مهم ترین فعالیت های تعمیراتی بود که در این دوره از برنامه ها به انجام رسید.