با اتمام تعمیرات واحد شماره ۲ بخاری نیروگاه شهید رجایی با توان نامی ۲۵۰ مگاوات ، دوباره به شبکه سراسری متصل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جواد دوستی معاون مهندسی و برنامه ریزی در تشریح انجام فعالیت های تعمیراتی اظهار داشت : در ادامه برنامه‌های تعمیراتی واحد‌های سیزده گانه نیروگاه، واحد شماره ۲ بخاری به ظرفیت تولید ۲۵۰ مگاوات پس از پایان برنامه تعمیرات بازدید دوره ای، به مدار تولید بازگشت.

معاون مهندسی و برنامه ریزی تصریح کرد: برای کسب آمادگی تولید انرژی الکتریکی در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه، هرساله با برنامه ریزی های انجام شده، 17 فعالیت تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدیدهای دوره ای در 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی انجام می شود که واحد شماره 2 بخاری به ظرفیت تولید 250 مگاوات، برای اجرای تعمیرات بازدید دوره ای از مدار تولید، خارج شده بود وپس از انجام فعالیت های تعمیراتی دوباره به مدار تولید برق برگشت.

جواد دوستی بیان کرد: انجام تعمیرات اساسی الکتروموتورها و پمپ های 6/6 کیلوولت، بازدید دوره ای لوله های فشاربالا، تعویض تعدادی از لوله های فاینال ری هیت، رفع نشتی از دلتاهای مربوط به برج خنک کننده اصلی واحد و دیگر اقدامات مرتبط با حوزه های الکتریک و ابزاردقیق، از مهم ترین فعالیت هایی است که در این دوره از تعمیرات انجام شد.

دوستی ادامه داد : فعالیت های تعمیرات این واحد، با استفاده از ظرفیت های داخلی و با تکیه بر دانش تخصصی کارکنان معاونت تعمیرات نیروگاه بخار انجام شده است.

وی بیان داشت : گفتنی است برنامه‌های تعمیراتی واحد‌های نیروگاه شهید رجایی هرساله به منظور کسب آمادگی لازم برای تولید برق در پیک مصرف ماه‌های گرم سال، از پایان شهریور آغاز و تا پایان اردیبهشت سال بعد ادامه می‌یابد.

در ادامه برنامه های تعمیرات واحدهای سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی، هم اکنون واحد شماره سه 250 مگاواتی نیروگاه بخار تحت تعمیرات اساسی است که هم زمان واحد شماره دو بخاری نیز تحت تعمیرات بازدید دوره ای قرار گرفته بود.