مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین:

آموزش و پرورش زیربنایی‌ترین نقش را در ترویج فرهنگ صحیح مصرف برق دارد

مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی قزوین: آموزش و پرورش اصلی‌‌ترین نهاد آموزشی کشور است که می‌تواند در اشاعه فرهنگ مصرف بهینه انرژی الکتریکی اثرگذار باشد‌.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی؛ مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین این دستگاه را زیربنایی‌ترین دستگاه در امر آموزش و تربیت دانست و گفت: آموزش و پرورش با آموزش الگوهای صحیح مدیریت مصرف‌ می‌تواند نقش مهمی در اشاعه و ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی الکتریکی داشته باشد.

ابوالفضل موتابها در این دیدار ضمن‌ تشریح فرآیند تولید برق در واحدهای سیزده‌گانه شرکت، بیان داشت: کلاس‌های مدارس، ظرفیت مناسبی برای معرفی سختی‌های تولید برق و تلاش کارکنان این صنعت در صیانت و پایداری انرژی الکتریکی تولیدی است و می‌توان از این ظرفیت برای تربیت نسلی آگاه و مطلع به زحمات شبکه برق کشور و پایبند به الگوی درست مصرف در همه انواع انرژی به ‌ویژه انرژی الکتریکی بهره برد‌.

موتابها اظهار داشت: افزایش روزافزون مصرف انرژی الکتریکی در سطح استان نیازمند ترویج فرهنگ بهینه‌سازی و مصرف درست این سرمایه است که‌ می‌تواند از هدر رفت هزینه‌ها جلوگیری نماید، همچنین فرهنگ‌سازی در این زمینه از اهمیت فراوانی برخوردار است.

وی با اشاره به دستور کار امسال‌ وزارت نیرو وشرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی مبنی بر نهادینه سازی‌ مدیریت مصرف برق و تدوین‌ برنامه‌ بازدید دانش‌آموزان مقاطع مختلف از این مجموعه، نسبت به همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان با این نیروگاه ابراز امیدواری کرد و افزود: امیدواریم با همکاری آموزش و پرورش استان برنامه‌های بازدید ویژه دانش‌آموزان و فرهنگیان در راستای آشنایی با فرآیند سخت تولید برق و تبلیغ مصرف بهینه انرژی الکتریکی در سطح مدارس به بهترین نحو اجرایی شود‌.

همچنین موتابها دانش‌آموزان را “همیار نیرو” نامید و ابراز داشت: دانش‌آموزان مانند همیار پلیس می‌توانند عنوان‌دار همیار نیرو بوده‌ و در سوق دادن خانواده‌ها به سمت مصرف بهینه نقش کلیدی ایفا کنند‌.

وی در پایان گفت: دانش‌آموزان امروز، مادران و پدران آینده هستند و اگر از سن پایین با سختی فرآیند تولید برق در نیروگاه های حرارتی و مصرف بهینه انرژی الکتریکی آشنا شوند، این مهم‌ در ذهن آنها باقی می‌ماند و ضمن مصرف درست، نسل آینده را نیز نسلی آگاه به این رویکرد تربیت می‌کنند‌.
آموزش و پرورش خود را در کنار نیروگاه شهید رجایی می‌داند.

‌مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین نیز در در این دیدار‌ با اشاره به تعاملات بین آموزش و پرورش و نیروگاه شهیدرجایی بیان کرد: آموزش و پرورش استان خود را در کنار نیروگاه شهید رجایی می‌داند و در زمینه ایحاد بسترهای فرهنگی برای نهادینه کردن الگوهای صحیح مصرف انرژی الکتریکی احساس مسئولیت می‌کند‌.

سیاهکالی مرادی ادامه داد: آموزش و پرورش به‌عنوان یکی از دستگاه‌های‌ همراه و حاضر در بطن‌ خانواده‌ها در کنار نیروگاه تلاش خواهد کرد تا آموزش‌های لازم برای‌ صرفه‌جویی و مصرف بهینه انرژي الکتریکی توسط دانش‌آموزان و خانواده‌ها تداوم داشته باشد.

وی همچنین تدریس روش‌های تولید برق و آموزش مدیریت صحیح مصرف برای‌ دانش‌آموزان مقاطع مختلف توسط مدیران و کارشناسان نیروگاه را زمینه‌ همکاری خوبی بین دو مجموعه برشمرد و گفت: این روش می‌تواند به آشنایی کامل طیف دانش‌آموز با دغدغه‌های نیروگاه و ایجاد حس مسئوليت در آنها در برابر این دغدغه‌ها بینجامد‌.

در پایان، مدیران دو مجموعه بر گسترش ارتباط صنعت تولید برق با مدارس و مراکز علمی، تأکید کرده و این نشست را پلی برای همکاری‌های بیشتر دانستند‌.