۳ زندانی بدهکار به همت جمعی از کارکنان نیروگاه شهید رجایی آزاد شدند‌.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی؛ جمعی از مدیران و کارکنان نیروگاه شهید رجایی با کمک‌های انسان‌دوستانه خود زمینه آزادی ۳ زندانی جرائم غیرعمد که به دلیل بدهی محکوم به تحمل‌ حبس شده‌ بودند را فراهم کردند‌.

این زندانیان که به دلیل بیماری خود و اعضای خانواده و ناتوانایی در تهیه لوازم کسب و کار جمعا ۶۳۰ میلیون ریال بدهکار شده بودند با کمک‌ کارکنان نیروگاه شهید رجایی موفق به پرداخت دیون خود شده و آزاد شدند‌.

گفتنی است این حرکت‌ در راستای اعتلای فرهنگ کمک به آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد صورت گرفت که در صورت فراگیر شدن ضمن کمک به مولدسازی جامعه می‌تواند به پویایی و جریان عمومی جامعه کمک کند.

لازم به ذکر است شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی نیز با تأمین بخش مهمی از مبلغ یاد شده در این حرکت انسانی مشارکت کرد‌.