واحد شماره 6 گازی نیروگاه شهیدرجایی پس از انجام تعمیرات اساسی و RI، دوباره به مدار تولید برق بازگشت. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، بهمن غنوی معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی درتشریح این خبر گفت : با نزدیک شدن به