در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری مدیرعامل، مدیران وکارکنان نیروگاه شهید رجایی، آرای خود را به صندوق سیار اخذ رای شماره ۵۲ واریز کردند. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، واحد سیار و صندوق رای