در ادامه کسب موفقیت از سوی همکاران و خانواده کارکنان نیروگاه شهید رجایی در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، ورزشی، هنری و …، خبر موفقیت فرزند یکی از کارکنان در عرصه ورزش به دستمان رسید.

«امیرعلی علیجانی» فرزند همکارمان محمد علیجانی پریزاد شاغل در معاونت تعمیرات مکانیک (تاسیسات)نیروگاه سیکل ترکیبی که در ورزش های رزمی فعالیت دارد، موفق شد، در رقابت های قهرمانی استان البرز ، رشته «بیموک کاپ-سبک ایشتار سورنا » در رده سنی نونهالان خوش بدرخشد.

در این مسابقات ورزشی رزمی ، فرزند همکارمان توانست به مقام دوم این دوره از رقابت ها در استان البرز شهرستان فردیس دست یابد.

دفتر هیات مدیره،مدیرعامل و روابط عمومی، همراه با آرزوی سلامت و موفقیت بیشتر برای این فرزند ورزش کار، از همکاران درخواست می نماید در صورت کسب موفقیت از سوی خود و یا خانواده هایشان در عرصه های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی و یا علمی، مراتب را به همراه مستندات مربوطه جهت چاپ در پیک نشر و بارگزاری در وب سایت و پایگاه اطلاع رسانی، به این دفتر ارسال نمایند.