در ادامه کسب موفقیت از سوی همکاران و خانواده کارکنان نیروگاه شهید رجایی در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، ورزشی، هنری و …، خبر موفقیت فرزند یکی دیگر از کارکنان در عرصه ورزش به دستمان رسید.

«یلدا کشاورز» فرزند همکارمان رضا کشاورز شاغل در معاونت مالی و پشتیبانی (امور مالی) نیروگاه که در ورزش ژیمناستیک فعالیت دارد، موفق شد، در رقابت های قهرمانی استان قزوین، رشته «کراس فیت-کودکان و نوجوانان» خوش بدرخشد.

در مسابقات ورزشی کراس فیت ، فرزند همکارمان توانست به مقام اول این دوره از رقابت ها در استان قزوین دست یابد.

دفتر روابط عمومی، همراه با آرزوی سلامت و موفقیت بیشتر برای این فرزند ورزش کار، از همکاران درخواست می نماید در صورت کسب موفقیت از سوی خود و یا خانواده هایشان در عرصه های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی و یا علمی، مراتب را به همراه مستندات مربوطه جهت چاپ در پیک نشر و بارگزاری در وب سایت و پایگاه اطلاع رسانی، به دفتر روابط عمومی ارسال نمایند.