در تلاش برای کسب خبر موفقیت های کارکنان و خانواده همکاران در عرصه های مختلف فرهنگی، علمی و ورزشی، مطلع شدیم رضا منتظری از همکاران شاغل در معاونت تولید نیروگاه بخار، موفقیت شایانی در رشته ورزشی تکواندو به دست آورده است.

در این خبر آمده است، رضا منتظری، با شرکت در شانزدهمين دوره مسابقات آزادقهرمانی هانمادانگ تکواندو کشور انتخابی تیم ملی، توانست در رده سنی 19سال به بالا ، به مقام نایب قهرمانی دست یابد.

گفتنی است رضا منتظری پیش از این در تیرماه سال 1401 هم توانسته بود در رقابت های تکواندو استان قزوین، عنوان قهرمانی این رقابت ها را کسب نماید.

دفتر هیات مدیره، مدیرعامل و روابط عمومی، همراه با آرزوی سلامت و موفقیت بیشتر برای این همکار گرامی، از همکاران می خواهد در صورت کسب موفقیت از سوی خود و یا خانواده شان در عرصه های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی و یا علمی، مراتب را به همراه مستندات مربوطه جهت چاپ در پیک نشر و بارگزاری در وب سایت و پایگاه اطلاع رسانی، به دفترهیات مدیره، مدیرعامل و روابط عمومی ارسال نمایند.