آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

بازگشت

مراسم جشن بزرگ امامت و ولایت با مشارکت شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق استان قزوین