آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

بازدید دانشجویان مرکز آموزش علمی و کاربردی علوم و فنون قزوین از نیروگاه شهید رجایی

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جمعی از دانشجویان مرکز آموزش علمی و کاربردی علوم و فنون قزوین، با هدف ايجاد پيوندها مبنی بر کمک به بهسازی آينده علمی و صنعتی کشور، آشنایی با فرآیند سخت تولید انرژی الکتریکی و مصرف بهینه انرژی

ادامه مطلب

معرفی کارکنان برتر ایمنی در اردیبهشت ماه 1403

کارکنان برتر ایمنی در اردیبهشت ماه 1403، پس از بررسی از سوی امورHSE معرفی شدند. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی، علیرضا کیانبخش مدیر امور ایمنی، بهداشت ومحیط زیست نیروگاه در خصوص اعلام نفرات برتر ایمنی در اردیبهشت ماه سال جاری گفت : پس

ادامه مطلب

تولید نزدیک به دو میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در نیروگاه شهید رجایی

بیش از 1 میلیارد و 985 میلیون کیلووات ساعت انرژی الکتریکی خالص در 2 ماه اول امسال از سوی واحدهای سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی، تولید و به شبکه سراسری تحویل شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، ابوالفضل موتابها رئیس هیات مدیره

ادامه مطلب