آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

بازدید دانشجویان دانشگاه علوم و فنون از نیروگاه شهید رجایی

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم و فنون قزوین، با هدف ايجاد پيوندها مبني بر کمک به بهسازي آينده علمي و صنعتي کشور ،آشنایی با فرآیند سخت تولید انرژی الکتریکی و مصرف بهینه انرژی از واحدها و تجهیزات

ادامه مطلب

کارکنان برتر ایمنی در آبان ماه ماه 1402 معرفی شدند

کارکنان برتر ایمنی در آبان ماه 1402، پس از بررسی از سوی امورHSE معرفی شدند. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی، علیرضا کیانبخش مدیر امور ایمنی، بهداشت ومحیط زیست نیروگاه در خصوص اعلام نفرات برتر ایمنی در آبان ماه سال جاری اظهار داشت :

ادامه مطلب

بروز رسانی تابلوی سیستم اعلام و اطفاء حریق

سیستم اعلام و اطفاء حریق واحدهای بخاری سیکل ترکیبی از سوی متخصصان نیروگاه انجام شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، حمید کاتبی رییس گروه ابزار دقیق معاونت مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه در تشریح این خبر اظهار داشت: تابلوی FAP، وظیفه اعلام

ادامه مطلب