آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

بازدید معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از نیروگاه شهید رجایی

خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور روز یکشنبه از نیروگاه شهید رجایی قزوین بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی، انسیه خزعلی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده صبح امروز با همراهی جمعی از مسئولان استانی، از نیروگاه شهید

ادامه مطلب

بازگشت دوباره واحد شماره 3 بخاری به مدار تولید برق

واحد شماره 3 بخاری نیروگاه شهید رجایی قزوین به ظرفیت 250مگاوات پس از پایان تعمیرات بازدید دوره ای، دوباره به شبکه سراسری تولید برق کشور پیوست. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، حبیب شریفی مدیر نیروگاه بخار در تشریح خبر بازگشت دوباره واحد

ادامه مطلب

خروج واحد 250مگاواتی نیروگاه از مدار تولید برق

واحد شماره 4 بخاری نیروگاه شهید رجایی به ظرفیت 250 مگاوات برای انجام تعمیرات بازدید دوره ای از شبکه سراسری تولیدبرق، خارج شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی،حسن آزادمرد مدیر امور تعمیرات مکانیک بویلر، تاسیسات وکارگاه در تشریح این خبر گفت: در

ادامه مطلب