آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

گالری تصاویر

بازگشت

برگزاری مسابقه دوستانه والیبال در دور برگشت بین شرکت توزیع نیروی برق قزوین و نیروگاه شهید رجایی