آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

سردار محمدرضا باهک در جمع کارکنان نیروگاه شهید رجایی: مجاهدین اصلی میدان اقتصادی، شما تلاش گران صنعت برق هستید و در حال حاضر شما در خاکریز اول صنعت تلاش می کنید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی: سردار محمدرضا باهک از فرماندهان جبهه مقاومت در مراسمی که به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر در نیروگاه شهید رجایی برگزار شد، از تلاش بی وقفه تولید گران برق تقدیر کرد و فعالیت صنعتگران را در این ایام، حرکتی مجاهدانه و ایثارگرانه توصیف نمود.

باهک در ادامه افزود: فتح خرمشهر و بازپس گیری آن، از کارهای مهم ملت ایران است و این مهم، زمانی صورت گرفت که دشمنان ما در اوج قدرت بودند.

محمدرضا باهک بیان داشت: در همان روزهای اول جنگ روزنامه های خارجی نوشتند ایرانی ها راهی برای نجات ندارند مگر این که معجزه شود. در واقع دشمنان، تصور نمی کردند ایرانی ها خرمشهر را باز پس بگیرند و این در حالی بود که صدام گفته بود اگر ایرانی ها توانستند خرمشهر را باز پس بگیرند، کلید بصره را به آن ها می دهم؛ وعده ای که هیچ گاه بدان عمل نکرد.

باهک در پایان گفت: در آن زمان در محاصره و تحریم بودیم و توانایی زیادی نداشتیم ولیکن با کم ترین تجهیزات و امکانات، موفق شدیم خرمشهر را باز پس بگیریم، موفقیتی که برگرفته از امدادهای غیبی الهی بود و این امدادهای الهی نتیجه ارتباط میان فرماندهان و رزمندگان با خداوند متعال بود.