آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

ویدیو ها

حضور مدیر عامل نیروگاه شهید رجایی قزوین در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه استانی قزوین

گزارش اختصاصی برنامه انعکاس شبکه قزوین از نیروگاه شهید رجایی

گزارش شبکه استانی قزوین از راه اندازی مجدد واحد شماره 2 بخار

پخش زنده راه اندازی واحد شماره دو نیروگاه بخار از شبکه سراسری خبر

مصاحبه زنده رادیویی مرکز قزوین با مدیر عامل نیروگاه شهید رجایی

مصاحبه خبرنگار تیتر قزوین با مدیر عامل نیروگاه شهید رجایی قزوین

ویدیو کلیپ روز جهانی کار و کارگر

بازدید معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از نیروگاه شهید رجایی

برق جریان زندگیست؛ آن را بهینه مصرف کنیم

گزارش ویدئویی فرآیند تعمیرات واحد شماره 6 گازی نیروگاه شهید رجایی

فرآیند تعمیرات واحد شماره 6 گازی نیروگاه سیکل ترکیبی

راه اندازی واحد شماره 6 گازی نیروگاه سیکل ترکیبی

مدیریت صحیح مصرف انرژی در پیک تابستان

گفتگوی مدیر عامل نیروگاه شهید رجایی با خبر 20 سیمای مرکز قزوین