آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

منشور اخلاقی شرکت

منشور اخلاقی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی

از خداوند سبحان یاری می جوییم و اعتقاد داریم که عالم محضر خداست که همواره ناظر بر اعمال انسان است و جایگاه صنعت برق را در اعتلای توسعه پایدار کشور بسیار پر اهمیت می‌دانیم و لذا ما پارک نان شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی با پروردگار خود اهل میبندیم پاسدار امانتی باشیم که بر عهده ما قرار داده شده است و متعهد در راه استقرار اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران میکشیم و همواره موارد زیر را سرلوحه کار خویش قرار می‌دهیم و از آن تخطی نمی‌کنیم.

 • کار را وسیله خدمت بهمردم و تعالی فردی و سازمانی می‌دانیم و سلامت و صداقت در انجام کارها را به عنوان یک اصل می پذیریم.
 • اصل حاکمیت قوانین، مقررات و ضوابط در مناسبات و تصمیمات اداری را همواره مد نظر قرار می دهیم.
 • در تمامی ساعات حضور در شرکت، وظایف خود را به صورت موثر و کارآمد و منطبق با قوانین و مقررات سازمانی انجام می‌دهیم.
 • حفاظت از دارایی های شرکت و استفاده موثر و مطلوب از اموال بیت المال را به عنوان یک اصل مهم ملی و مذهبی می‌دانیم.
 • رازداری و عدم افشای اسناد و مدارک محرمانه را وظیفه شرعی و قانونی خود دانسته و به آن پایبند هستیم.
 • تعهد و وفاداری به ارزش‌ها و تحقق اهداف و مأموریت‌های شرکت را ملاک عمل قرار می‌دهیم.
 • به کارگیری تعهد و تخصص را برای پیشرفت و بهسازی فعالیت‌های خود در راستای عمل به وظیفه قانونی و به منظور تعالی سازمانی شرکت به کار می‌گیریم.
 • اصول «نظم و آراستگی محیط کار» و «انضباط اداری» را رعایت می‌کنیم.
 • رعایت عدالت، انصاف و اخلاق اسلامی را بر مبنای کار خود قرار داده و از گرایش به منافع و علایق شخصی، جمعی، قومی و نژادی پرهیز می نماییم.
 • به عنوان نماینده شرکت در خارج از محیط کار نیز شأن اخلاقی و اسلامی را حفظ می نماییم.
 • مسئولیت های اجتماعی شرکت در مقابل ذینفعان و جامعه را همواره در انجام کارها مد نظر قرار می دهیم.
 • شئونات اخلاقی و اسلامی را در گفتار، کردار و پوشش خود را رعایت نموده از شایعه سازی و انتشار آن غیبت، تهمت و دروغ پرهیز می کنیم.
 • کار گروهی را در خود تقویت می کنیم و در انجام فعالیت‌های سازمانی مشارکت جو و مشارکت پذیر هستیم.
 • توجه به مقررات ایمنی و استانداردهای زیست محیطی و عدم استعمال دخانیات را یک وظیفه انسانی برای سلامت محیط کار و احترام دیگران می دانیم.
 • مشارکت در مراسمات ملی مذهبی و برپایی نماز جماعت را یک وظیفه ملی و مذهبی می‌دانیم.