آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

تماس با ما

شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی عهده دار بهره برداری و نگهداری یکی از بزرگترین و معتبرترین نیروگاه‌های کشور است که با رعایت الزامات کاربردی سیستم های مدیریتی و با ترویج رویکرد فرایندی و تفکر مبتنی بر ریسک، رئوس خط مشی شرکت را بر اساس محورهای زیر به منظور بهبود مداوم در تمامی سطوح شرکت اعلام می دارد.

تلفن: 12-32849211-028
تلفن: 3-88796681-021
نمابر: 88796735-021

پیام کوتاه: 90005789

آدرس: کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران- نیروگاه شهید رجایی
کد پستی: 69555-34451
آدرس ایمیل: RJ@RPGM.ir