آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

بازگشت

گزارش تصویری خبرگزاری برنا از تعمیرات فصلی در نیروگاه شهید رجایی قزوین