آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

بازگشت

گزارش تصویری از بارش زیبای برف در ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱-نیروگاه شهید رجایی