آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

بازگشت

نشست صمیمی مدیر عامل با همکاران پروژه برج های خنک کننده اصلی نیروگاه بخار