آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

بازگشت

دیدار فینال مسابقات والیبال بین تیمهای منتخب نیروگاه شهید رجایی و اداره گاز استان قزوین