آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

بازگشت

جلسه ممیزی سیستم مدیریت انرژی براساس الزامات بین المللی ISO 50001 توسط شرکت MIC (Moody International)