آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

بازگشت

تعمیرات نیمه سنگین واحد یک بخاری سیکل ترکیبی- عملیات دمونتاژ روتور ژنراتور