آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

بازگشت

تداوم فعالیت های تعمیرات اساسی واحد شماره 3 بخار - برداشتن پوسته بیرونی توربین فشار ضعیف (LP)