آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

بازگشت

تداوم فعالیت های تعمیراتی در واحد شماره ۶ گازی نیروگاه سیکل ترکیبی