آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

بازگشت

برگزاری دوره آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی با حضور مدیران و کارشناسان نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی