آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

بازگشت

با آغاز فصل تابستان، برنامه بازدید خانواده کارکنان از نیروگاه شهید رجایی آغاز شد