آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

بازگشت

بازدید کارشناسان شرکت مادرتخصصی تولیدبرق حرارتی از اقدامات صورت گرفته در خصوص اجراي برنامه هاي 17گانه تعميرات واحدهاي نيروگاه شهيد رجايي