آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

بازگشت

بازدید مشاور وزیر نیرو و مدیر کل دفتر روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت نیرو و هیأت همراه از نیروگاه شهید رجایی