آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

بازگشت

بازدید مدیر عامل و دیدار با کارکنان در حین فعالیت های روزانه در نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی