آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

بازگشت

انجام ممیزی مرحله دوم سيستم های مديريتی ايزو سال 1402 توسط شرکت MIC