x
شعار سال

جستجو بر اساس: خرداد 1401

دو‌شنبه 30 خرداد 1401

🔵 متخصصان نیروگاه شهید رجایی، با تکیه بر دانش و تخصص خود، برای نخستین بار، پوزیشنرهای تنظیم هوا و گاز خروجی در سیستم بویلرهای این نیروگاه را تعمیر و بازسازی نمودند....

    ادامه خبر

    شنبه 28 خرداد 1401

    🟢 مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی قزوین: نیروگاه های حرارتی با سهم 95 درصدی خود در تولید انرژی الکتریکی، مهم ترین نقش را در پایداری و انسجام شبکه تولید برق کشور دارند....

      ادامه خبر