x
شعار سال

جستجو بر اساس: خرداد 1399

یکشنبه 25 خرداد 1399
چهار‌شنبه 21 خرداد 1399

با تکمیل پروژه اصلاحیه در سیستم خنک کاری کمکی واحدهای بخاری نیروگاه شهید رجایی، 50 درصد از میزان مصرف آب در این واحدها کاسته شد....

    ادامه خبر