x
شعار سال

جستجو بر اساس: مرداد 1397

چهار‌شنبه 24 مرداد 1397

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان به همراه مدیرعامل شرکت انتقال نیروی قزوین از نیروگاه بازدید نمود. ...

    ادامه خبر