x
شعار سال

جستجو بر اساس: مهر 1398

دو‌شنبه 15 مهر 1398

در 6 ماهه امسال، تعداد 250 نوع قطعه مورد نیاز واحدهای نیروگاهی، از سوی متخصصان داخلی، طراحی و ساخته شد....

    ادامه خبر