x
شعار سال

🟢تصویربرداری عکاس خبرگزاری ایسنا ازتعمیرات واحدهای نیروگاه شهید رجایی

پنجشنبه 16 دی 1400
بازدید: 161 بار

فرآیند تعمیراتی در واحد های نیروگاه شهید رجایی از سوی عکاس خبرگزاری ایسنا به تصویر کشیده شد.
✍️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، عکاس خبرگزاری ایسنا با حضور در نیروگاه شهید رجایی و با تهیه گزارشی از فرآیند تعمیرات واحدهای این نیروگاه عکس تهیه نمود.
🔷️عکاس خبرگزاری ایسنا برای تهیه تصاویر، در واحد شماره ۳ بخاری سیکل ترکیبی و ۴گازی این نیروگاه حضور یافته و از فرایند تعمیرات در واحدهای نیروگاه شهید رجایی جهت معرفی بیشتر به همشهریان برای رعایت الگوی مصرف بهینه انرژی به تصویر کشید.
لطفا نظرات خود را در مورد این خبر با ما درمیان بگذارید
PAM-CAPTCHA-GENERATOR