x
شعار سال

🔵 ساخت 120 نوع قطعه مورد نیاز نیروگاه شهید رجایی از سوی متخصصان داخلی

پنجشنبه 24 مهر 1399
بازدید: 310 بار

در 6 ماهه امسال، با استفاده از توانمندی های داخلی، تعداد 120 نوع قطعه مورد نیاز واحدهای نیروگاه شهید رجایی، طراحی و ساخته شد.
❇️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، مهران پوررمضان مدیر امور بازرگانی نیروگاه با بیان این خبر گفت: به منظور حفظ آمادگی واحدهای سیزده گانه برای تولید برق پایدار، قطعات مورد نیاز واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی با استفاده از ظرفیت های داخلی، در اداره ساخت داخل این شرکت، طراحی و توسط قطعه سازان داخلی ساخته شده است.
🔵پوررمضان افزود: در پی اعلام نیاز به قطعات و تجهیزات کاربردی در واحدهای سیزده گانه از سوی معاونت های تعمیرات نیروگاه، متخصصان اداره ساخت داخل با مدیریت «حامد گرجی» کارشناس این اداره، در 6 ماهه امسال، اقدام به نقشه برداری و طراحی تعداد 120 نوع قطعه مورد نیاز نموده که برای ساخت، در اختیار قطعه سازان داخلی قرار گرفت.
✅سیل هوای یاتاقان واحد گازی، 3 راهی مینیمم فلوی واحد گازی، اورینگ مورد استفاده در برج خنک کننده اصلی و کمکی سیکل ترکیبی، انواع بوش ها و قطعات گرافیتی و سیل رینگ گرافیتی بویلر فید پمپ نیروگاه بخار، کابل وایبریشن یاتاقان های مربوط به واحدهای گازی، چرخدنده GAH واحدهای بخاری، بدنه چک والو هوای سیل سوت بلاور واحدهای بخاری و ...، تجهیزاتی است که طراحی و تهیه نقشه های فنی آن در داخل نیروگاه و از سوی متخصصان اداره ساخت داخل شرکت انجام و توسط سازندگان داخلی، ساخته و در واحدهای نیروگاه به بهره برداری رسیده است.
✅گفتنی است فعالیت های اداره ساخت داخل نیروگاه شهید رجایی، مبتنی بر رویکرد درون زایی و با هدف کاهش وابستگی به شرکت های خارجی و به منظور کاهش هزینه های جاری انجام می شود.
لطفا نظرات خود را در مورد این خبر با ما درمیان بگذارید