x
شعار سال

پایان عملیات نصب اتصالات عایقی خط سوخت گاز نیروگاه

یکشنبه 24 آذر 1398
بازدید: 229 بار

 

عملیات نصب سیستم حفاظت کاتدیک بر روی خط لوله های انتقال سوخت گاز واحدهای نیروگاه شهید رجایی به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، با پایان یافتن فاز اول و دوم عملیات نصب اتصالات عایقی خط های لوله انتقال گاز به نیروگاه سیکل ترکیبی و واحدهای شماره 3 و 4 بخاری، فاز سوم این عملیات هم در واحدهای شماره 1 و 2 بخاری به انجام رسید.

کامران مرادی رییس گروه مکانیک نیروگاه بخار در تشریح اجرای این طرح گفت: به منظور جلوگیری از خوردگی شیمیایی لوله های انتقال سوخت گاز به واحدهای نیروگاه و پیشگیری از حوادث احتمالی، گروه مکانیک بخار، اقدام به برنامه ریزی برای عملیاتی کردن نصب سیستم حفاظت کاتدیک در این لوله ها نمود که با انجام فاز سوم آن، این طرح به اتمام رسید.

کامران مرادی افزود: این طرح در 3 مرحله انجام شد که در فاز اول آن، خط انتقال سوخت گاز به نیروگاه سیکل ترکیبی و در فاز دوم هم خط مربوط به مسیر سوخت گاز در واحدهای شماره  3 و 4 بخاری، انجام شد و در ادامه، با اجرای فاز سوم این طرح درخط لوله سوخت گاز واحدهای شماره 1 و 2 بخاری و نصب اتصالات عایقی در آن، تمهیدات لازم جهت راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک فراهم شد.

نصب سیستم حفاظت کاتدیک، یک روش مقابله با خوردگی تجهیزات فلزی است که در این روش با اعمال پتانسیل به مقدار لازم در جهت عکس پتانسیل گالوانیکی لوله نسبت به محیط اطراف می توان از ایجاد جریان خورنده جلوگیری نمود و حتی با اعمال پتانسیل بیشتر می توان جریان را به طرف سازه تحت حفاظت فرستاد که در این صورت ضریب اطمینان از حفاظت، بیشتر خواهد بود.

لطفا نظرات خود را در مورد این خبر با ما درمیان بگذارید